fredag, september 29, 2006

"Flyt" - hva er det?

Når man leser artikler av f.eks. Bob Bailey og Morgan Spector ser man ofte at det er et ord som går igjen: Fluency. Eller på godt norsk: Flyt. Det gikk litt tid før jeg fikk tak i hva de egentlig mente med "flyt", og derfor har vi ikke nevnt dette begrepet i verken Klikkertrening for din hund eller Lydighetstrening i teori og praksis (vi har alltid skjønt at "flyt" er viktig, men vi har brukt andre begrep når vi beskriver det samme fenomenet, f.eks. generalisering, høy forsterkningsfrekvens, lav latenstid, overtrening/kvalitetssikring osv). Melissa Alexander omtaler riktignok flyt-begrepet på side 112-113 i boka Klikkerglede! som nettopp ble utgitt på norsk, men heller ikke her fikk jeg riktig tak i hvor viktig det egentlig er.

Men for en stund siden leste jeg igjen om flyt i Norsk Tidsskrift for Adferdsanalyse, og da falt ting endelig på plass. Etter et lite dypdykk i emnet (der den pedagogiske modellen Presisjonsopplæring viste seg å være sentral) oppdaget jeg også at det er gjort mye forskning på hvorfor flyt er så viktig. Denne forskningen inneholder også harde data som faktisk dokumenterer hvorfor klikkertrening er så effektivt som vi alltid har hevdet at det er.

Hva er flyt?
Først; hva menes egentlig med at en adferd er "flytende"? En enkel og grei forklaring er at adferden er flytende når vi kan gjøre den uten å tenke over det. Adferder som vi gjør "automatisk" uten å tenke over det, er som regel veldig stabile. Ofte utføres slike adferder mye bedre når vi gjør dem "av seg selv" enn hvis vi "konsentrerer oss" om å gjøre dem. De som spiller piano vet hva jeg mener. Hvis man kan et stykke veldig godt kan man bare la fingrene gå av seg selv, mens tankene gjerne er helt andre plasser. Hvis man derimot prøver å konsentrere seg veldig hardt om å spille riktig, blir det sjelden like bra.

En mer presis definisjon av flyt er denne:
"As currently defined, fluency is the fluid combination of accuracy plus speed that characterizes competent performance (Binder, 1996)."

Kort sagt - adferden er flytende hvis den alltid utføres med fart og presisjon.

Fart et viktig mål på kompetanse
Det er en grunnleggende debatt hva som er det beste målet for oppnådd kompetanse. Er det presisjon eller fart? Innenfor presisjonsopplæringsmiljøet argumenteres det for at presisjon ikke er nok - adferden må også kunne utføres med fart / lav latenstid. Først da anser man at individet virkelig er "kompetent" - eller at adferden er "flytende".

Vi kan tenke oss to adferder - den ene utføres presist men sakte, mens den andre utføres presist og hurtig. Hypotesen er at den andre adferden (som er flytende) vil huskes bedre og også lettere generaliseres til nye miljø.

"When learners achieve certain frequencies of accurate performance they seem to, retain and maintain what they have learned (Berquam, 1981; Kelly, 1995; Orgel, 1984); remain on task or endure’ for sufficient periods of time to meet real-world requirements, even in the face of distraction (Binder, 1984; Binder, Haughton, & Van Eyk, 1990; Cohen, Gentry, Hulten, & Martin, 1972); and apply, adapt, or combine what they learned in new situations, in some cases without explicit instruction (Binder, 1976, 1979d, 1993a; Binder & Bloom, 1989; Haughton, 1972a; Johnson & Layng, 1992, 1994).

Altså, når først en adferd kan utføres presist og i et visst tempo (= flyt), huskes den bedre og er mer motstandsdyktig mot forstyrrelser. Dette er noe de fleste klikkertrenere har erfart i praksis. Vi skrev faktisk dette i den første utgaven av Klikkertrening for din hund i 2001, men det var altså først nå nylig jeg oppdaget at det allerede finnes vitenskaplig støtte for denne påstanden (egentlig utrolig flaut at vi ikke har oppdaget det før!).

Bob og Marian Bailey argumenterer også for at adferder som er trent fram til flyt-nivå også er rimelig motstandsdyktige mot ekstinksjon, selv når man kun har kjørt kontinuerlig forsterkning. Se artikkelen Ratios, Schedules - Why and When.

Så, hvordan får egentlig vi "flyt"?
Stikkordet er repetisjoner. MANGE repetisjoner (adferd + forsterkning) på kort tid. Og når alle andre ville sagt at adferden var perfekt stopper du ikke, men kjører på med enda flere repetisjoner (overtrening)! Det er med andre ord avgjørende at man trener en adferd om gangen slik at man får så mange repetisjoner som kreves for å få flyt.

Gode klikkertrenere som leser dette vil sikkert tenke: "Jamen, dette er jo slik vi alltid har klikkertrent!" Og ja, det har du helt rett i. Og det er kanskje nettopp det at vi gjennom (god) klikkertrening produserer adferder med ekstremt god flyt at vi får alle de fordelene vi er kjent med (hunden husker klikkertrente adferder i lang tid selv uten trening i mellomtiden, adferder som er trent til flyt-nivå generaliseres enkelt til nye miljøer osv.)

For de som vil gå dypere inn i flyt-begrepet anbefaler jeg et google-søk på Behavior fluency og Precision teaching. Her er det mye interessant materiale for klikker-nerder. Skal også få skrevet en mer utfyllende artikkel om flyt til hundetidsskriftet Canis når jeg har kommet meg litt dypere ned i materien.

Kilder:
Carl Binder, "Behavioral Fluency: Evolution of a New Paradigm", The Behavior Analyst 1996

Gunn Løkke & Jon Løkke, "Etablering av ballettdans ved hjelp av presisjonsopplæring", Norsk tidsskrift for Adferdsanalyse, nr. 3/2006

Bob & Marian Bailey, "Ratios, Schedules - Why and When", 1998

Melissa Alexander, "Klikkerglede! 110 spørsmål og svar om klikkertrening", Canis Forlag 2006

2 kommentarer:

Patrik sa...

Har också funderat när jag läst engelska artiklar om vad just "fluency" (flyt) betyder. Nu vart det lite klarare, men ungefär vad jag "trodde" det skulle betyda.

Bra artikel Morgen

mvh
/Patrik

Håkon sa...

Begrepet "automatisert bevegelse" blir ofte benyttet i treningslæra. Som for Binders definisjon på fluency, inngår både fart og presisjon i dette begrepet, men også (og ikke minst) generalisering til skiftende forhold. Om jeg ikke husker feil var "automatisering" et begrep som var en del av Idressforbundets tidligere A-trener kurs.