tirsdag, november 21, 2006

Hva er et "hundeproblem"?

Det finnes mange typer "problemadferder" eller "hundeproblemer". Grovt sett kan vi dele dem inn i tre kategorier:

1. Ting som oppfattes som et problem av hundeeieren

2. Ting som oppfattes som et problem av omgivelsene

3. Ting ved hundeholdet som reduserer livskvaliteten for hunden

Hundeeiere søker som regel hjelp for problemer i kategori 1. Som instruktør har man imidlertid også et ansvar for å påpeke problemer i kategori 2 og 3, og forklare hvorfor hundeeieren bør gjøre noe med dette.

Et vesentlig poeng er at mange hunder som både eier og omgivelser oppfatter som problemfrie, ofte kan ha sterkt redusert livskvalitet på grunn av måten hunden er trent på. Dette bør også i høyeste grad regnes som et “hundeproblem”.

En vanlig bivirkning av trening med ubehag er at hundene blir passive. En passiv hund kan egentlig veldig lite. Det eneste den "kan" er å ikke gjøre noen ting. Den holder seg stort sett i ro, og den oppfattes dermed sjelden som et problem, hverken av hundeeier eller omgivelser. Men den har det ikke bra.

Det er ikke god hundetrening når "treningen" produserer problemfrie zombie-hunder. God hundetrening bør produsere glade og livlige hunder, som har lært endel viktige ferdigheter så godt at de oppfattes som problemfrie både av eier og omgivelser selv om de både er glade og sprudlende. Prøv å sett deg inn i situasjonen til en slik veldressert og glad hund sammenlignet med en zombie-hund... Det er på tide at vi også tar hundens livskvalitet med i betraktningen når vi vurderer hvor bra en treningsmetode er.

For mer info om bivirkninger av trening med ubehag, se Lydighetstrening i teori og praksis, side 112-120

Ingen kommentarer: