onsdag, juni 18, 2008

Hva kan hundetrenere lære av aksjespekulanter?

Når du skal investere i aksjer kan du velge mellom aksjer med høy risiko eller lavere risiko. Aksjer med høy risiko har potensiale for høy avkastning, men også større risiko for tap. Aksjer med mindre risiko har mindre potensiale for høy avkastning, men også mindre fare for tap.

Hundetrenere kan muligens lære en ting eller to av aksjespekulanter. Også innen hundetrening kan du ofte velge mellom forskjellige strategier med ulik grad av risiko. Noen strategier har større risiko, andre strategier er tryggere.

La oss ta innkalling (for konkurransebruk) som et eksempel. Å få høy fart på innkallingen er meget viktig, og du kan velge flere forskjellige strategier for å øke farten.

Trygge teknikker
Av de "trygge" teknikkene vil jeg nevne disse:

1. få flyt på samtlige delmoment (obs - gjelder både bli sittende/liggende (eksplosiv venting) + selve innkallingen og utgangsstillingen).

2. baklengskjed delmomentene og få flyt på kjeden

3. kjør kontinuerlig forsterkning og høy forsterkningskvalitet

4. øk intensiteten (og farten) ytterligere ved hjelp av klassisk betinging (tren innkalling kun når hunden har et høyt arousalnivå).

Disse teknikkene er etter min erfaring knapt mulig å gjøre feil med. Jo bedre flyt du får på adferden, jo høyere vil normalt farten bli. Baklengskjeding og kontinuerlig forsterkning sørger for at kjeden opprettholdes stabilt. Økt forsterkningskvalitet er en bombesikker måte å øke farten på. Og hvis du greier å betinge økt arousal (stress) til øvelsen er det sikkert som banken at farten vil øke ytterligere. Vi er sikker på at disse tiltakene (nesten) alltid virker, og det er lite som kan gå galt. Det som kjennetegner disse teknikkene er (akkurat som med lavrisikoaksjer) at aksjekursen (farten) sannsynligvis ikke vil gå i taket på noe punkt. I stedet vil farten øke jevnt og trutt mot et høyere nivå, forhåpentligvis så nær hundens fulle potensiale for fart som mulig.

Høy risiko strategier
Det finnes også teknikker med større risiko:

1. Bruke variabel forsterkning / ekstinksjon for å shape farten større

2. Belønningsplassering (kaste ballen bak seg når hunden kommer osv)

Å bare belønne de beste repetisjonene og ekstingvere den dårligste halvparten av repetisjonene kan være veldig effektivt med noen hunder - og med en erfaren trener. Men det er også større risiko ved denne strategien. Ved uteblitt forsterkning løper du risken for at adferden i stedet blir svakere. Denne teknikken bør derfor forbeholdes erfarne aksjespekulanter, og hunder som tåler å ta tap uten å bli ruinert (dvs hunder som er veldig enkle å forsterke, som er veldig energiske osv).

Å kaste ballen bak seg kan noen ganger øke farten betraktelig på bare noen få repetisjoner (høy avkastning / raske penger). Men av og til ser man også at hundeførere som bruker denne teknikken får problemer med at hunden setter ned farten halveis eller like foran hundefører når de ikke kaster ballen. Og enkelte hundeførere kan oppleve at når de kjører mye kasting av ball bak hunden blir farten dårligere når de i stedet krever at hunden skal komme helt inn i utgangsstilling. Og man kan bli fanget i et mønster der man jevnlig må repetere masse ballkasting bak seg for å reparere effekten av å kjøre noen "hele" innkallinger (man må fortsette å "lure" hunden resten av livet). Men NÅR det virker kan farten bli imponerende...

Konklusjon
Jeg sier IKKE at variabel forsterkning eller belønningsplassering er høyrisikostrategier i ALLE sammenhenger. Tvert imot kan dette være meget trygge strategier i andre sammenhenger. Konkurranseinnkallingen ble valgt som eksempel i dette tilfellet ettersom dette er noe som opptar mange.

Poenget med denne posten er bare å understreke at alle treningsstrategier har en "risikoprofil". At en strategi fungerer utmerket når den blir brukt på en spesiell hund av en erfaren aksjespekulant, betyr ikke nødvendigvis at man som finansrådgiver (eller hundeinstruktør) bør anbefale denne strategien til uerfarne hobbyinvestorer.

Ingen kommentarer: