fredag, september 05, 2008

Oppdatering på bringkobbelmeldingen

I forrige blogg skrev jeg om hvordan jeg trente inn bringkobbelmeldingen innendørs med Kira. Nå i sommer har vi flyttet meldingen utendørs, og dette gikk veldig greit. Kira har knapt gjort feil med løsbittmeldingen når vi har prøvd den i søket. Ettersom vi har trent adferden grundig innendørs og i tillegg overtrent hold fast / avlevering av løsbittet har vi hatt en bra sikkermargin, så selv om det er noe helt annet å kjøre løsbittmeldingen innendørs/ i hagen og i skogen i en vanlig søkssituasjon, har det fungert veldig fint. Jeg kan telle på en hånd de gangene jeg har vært nødt til å avbryte meldingen fordi hun ikke har kommet inn riktig med bittet.

Kira har foreløpig en tendens til bli stående hos fig noen sekunder før hun returnerer med bittet (ganske naturlig så mye direkte belønning som hun har fått), men dette synes jeg egentlig bare er helt greit. Jeg vil heller ha det slik enn at hun vender på femøringen. Hun kommer til å snu raskere jo flere meldinger vi kjører, så foreløpig legger jeg ikke noen større vekt på det.

Selv om Kira sjelden gjorde feil med meldingen utendørs var det likevel tydelig at adferden ikke var flytende i denne situasjonen tidligere i sommer. Hvis jeg kjører søk uten melding med Kira kan hun glatt på 30 utslag nesten uten å virke sliten. Men når jeg kjørte løsbittmeldingen var hun tydelig sliten etter 3-4 utslag. Etterhvert som flyten kom utendørs også har vi økt antall slag gradvis, og hun har nå på det meste kjørt 8 utslag med løsbittmelding på rad (uten å gjøre feil).

Det som er planen nå framover er å variere mellom å kjøre løsbittmelding og direkte belønning i søket (litt avhengig av hva som er fokus i økten). I tillegg skal jeg trene inn fastbittet hjemme i hagen i løpet av et par uker. Når det fungerer kommer jeg til å variere mellom å kjøre både løsbitt, fastbitt og direkte belønning i søket - gjerne i samme økt også. Jeg tror dette er fornuftig for å forebygge avstandsmelding og andre problemer med meldingen. Jeg vil ikke at hunden skal være altfor "lett på avtrekkeren" når det gjelder meldingen. Da har man for liten sikkerhetsmargin.

Når det gjelder selve søket har vi nå i lang tid kun kjørt økter med kontinuerlig forsterkning, gjerne 20-30 funn på rad i samme økt. Først nå i sommer har jeg begynt å legge inn blindslag. Vi startet med å legge inn 2-4 enkeltblindslag inne i de lange 20-funnsøktene. Nå den siste måneden har vi også kjørt 2-3 blindslag på rad, men ikke mer. Jeg kommer sannsynligvis ikke til å legge inn særlig mange flere blindslag enn dette i høst. Jeg vil først få henne sikrere til å trekke framover og å komme på innkalling på blindslagene. Når dette fungerer har vi lagt en såpass solid plattform at det skal være enkelt å "strekke" runderingen til våren. Målet er å godkjenne Kira i NRH neste sommer/høst hvis alt går etter planen. Neste år skal vi også være godt igang med brukskonkurransene i både spor og rundering.

Ingen kommentarer: