søndag, februar 07, 2010

Framslag & bakslag i rundering

I hundetidsskriftet Canis nr. 1/2010 har jeg skrevet en artikkel om framslag og bakslag i rundering. Hovedpoengene i denne artikkelen tror jeg kan oppsummeres som følger:

1. Framslag er på langt nær det viktigste med runderingen, og dette bør også gjenspeiles i treningsprioriteringene

2. Ikke ha det travelt med å få 100% framslag - vær fornøyd med at det blir gradvis flere og flere framslag etterhvert (og husk pkt 1!)

3. Stabile framslag er summen av mange små deler

Jeg understreker også i artikkelen at jeg absolutt ikke ønsker "lydighetsframslag". Derimot ønsker jeg en hund som søker intenst og fokusert etter figuranten 100% av tiden, og likevel slår mest mulig framover. Dette er nemlig to helt forskjellige ting. Jeg går nærmere inn på denne forskjellen i artikkelen.

Jmf pkt 1 mener jeg det viktigste hos en runderingshund er

* "trøkk" og utholdenhet i søket

* en pålitelig melding

* figurantsikkerhet (at hunden sjelden mister figuranter som den har sjansen til å finne).

* at hunden søker rett og langt nok ut

* bra flying (minst mulig stopp på midtlinja under søket)

* god og positiv styring/kontakt med hundefører på midtlinja

* at hunden kommer rimelig kjapt på innkalling

Først en gang etter disse punktene vil jeg muligens rangere framslag. Men jakten på framslag bør aldri gå på bekostning av noen av de ovennevnte punktene. Og det trenger det selvfølgelig heller ikke å gjøre. Man kan gjøre mange småting tidlig i innlæringen som øker sjansene for å få mest mulig framslag senere, selv om man først og fremst har fokus på andre ting tidlig i innlæringen. Se flere detaljer om dette i artikkelen.

Jmf pkt 3 er det mitt syn at stabile framslag er summen av flere deler:

* hunden bør være meget sikker å søke minst 50 m rett ut, uansett terreng (gjerne litt på skrå framover i tillegg)

* hunden må ikke være overdrevent sporfokusert

* hunden bør bare lete "passe" lenge på hvert utslag, og trekke inn mot deg rimelig snart hvis den ikke finner noe 60-70 meter ut (uansett om du roper eller ikke)

* hunden må ha en "bra" innkalling (men ikke nødvendigvis "absolutt")

* hunden må ha lært å trekke korteste vei rett inn til deg på midtlinja (ikke korteste vei inn til stien, og deretter løpe stien fram til deg!)

* hunden bør ha en bra flying

Hvis du har problemer med mye bakslag kan du gjerne tenke litt etter om det er noen av de nevnte punktene hunden din bør bli bedre på, og jobbe konkret med disse. Gjør du det vil du sannsynligvis få gradvis flere framslag jo mer du trener.

Les hele artikkelen i Canis nr. 1/2010.

Info om runderingskurs med Morten

1 kommentar:

Aud Venke sa...

Interessant. Eg las artikkelen din i Canis òg. Sit her og bloggar over kor langt vi er komne i forhold til punktene dine. Sånn bare for ikkje å gløyme meg ut undervegs i treninga.
Eg har fått ei utfordring i det siste. Hunden min har fått skikkeleg farten opp og elskar flying. No kjem han så fort inn til midtlina at han ikkje rekk å rette seg opp og fyk like skrått over mot andre sida. Alltid nye utfordringar å trene på :)