mandag, november 22, 2010

Hvordan forklare klikkertrening best mulig på 15 sekunder (del 2)

I mitt innlegg "Hvordan forklare klikkertrening best mulig på 15 sekunder?" 26. oktober utlyste jeg en uhøytidelig konkurranse. Takk for alle kommentarene! Sammen gir alle kommentarene en god forklaring av hva klikkertrening dreier seg om, så jeg anbefaler å lese gjennom alle forslagene.

Personlig likte jeg dette forslaget av Marianne (Birk) best:

Klikkertrening lar hunden bruke hodet og ta initiativ selv i treninga. "Klikk" betyr "riktig adferd" og etterfølges alltid av en belønning. "Ikke klikk" betyr "feil adferd"/ prøv igjen. Det er viktig å legge opp treninga slik at det blir enkelt for hunden å gjøre rett mesteparten av tida.

Juryens begrunnelse:
* hele forklaringen er fri for fagutrykk eller andre fremmedord, og dermed forståelig for "alle"
* vektlegger betydningen av hundens egeninitiativ - ikke bare bruken av klikkeren som betinget forsterket
* vektlegger betydningen av å legge tilrette for suksess

Hva mer kan man forlange på 15 sekunder? Vi gratulerer Marianne og sender et gavekort på email :-)


Tar også med et par andre forslag som får "hederlig omtale". Tone har en fin 15-sekunders "forklaring" av klikkertrening, som sannsynligvis er mange hakk mer effektiv enn presise vitenskaplige formuleringer:

"Klikkertrening er en morsom, effektiv, utviklende, krevende, kul, engasjerende, positiv og stimulerende måte å trene din hund på! Man blir rett og slett i godt humør!!!"


Linn holder seg til boka, og nevner de 4 kjernepunktene i klikkertrening. Jeg liker selvfølgelig denne definisjonen, men den egner seg nok sannsynligvis bedre i en bok der kan kan lese setningene flere ganger helt til man forstår hva som menes. Det er nok bare autister og CIA-agenter som husker denne remsa ordrett etter å ha hørt den som en 15-sekunders muntlig monolog :-)

Metoden bygger på positiv forsterkning, negativ straff og ekstinksjon for å forandre atferd. Ved nyinnlæring bygger man på hundens egeninitiativ, og bruker så lite hjelp som mulig. Man bruker systematisk betinget forsterker og fokuserer kun på observerbare faktorer.


Er du uenig med juryen? Vel, skriv din egen blogg! :-) Eller bare trøst deg med at det ER mange forskjellige meninger om hva som er det sentrale i klikkertrening. Søker man på engelskspråklige sider ser man at det helt klart legges størst vekt på bruk av klikkeren som belønningsmarkør. Frivillighet, egeninitiativ, lite hjelp osv blir (dessverre!) ofte mindre vektlagt. Grunnlaget fra atferdsanalysen (operant conditioning) understrekes også ofte i flere av definisjonene.


"Clicker training" is an animal training method based on behavioral psychology that relies on marking desirable behavior and rewarding it.

Kilde: http://www.clickertraining.com/whatis


The technology is, at its core, very simple:
* Get the behavior.
* Mark the behavior.
* Reinforce the behavior.


Kilde: http://www.clickersolutions.com/articles/2001/primer.htm


Clicker training is a operant conditioning method for training an animal using a clicker, or small mechanical noisemaker, as a marker for behavior. The method uses positive reinforcement - it is reward based. The clicker is used during the acquisition phase of training a new behavior, to allow the animal to rapidly identify that a behavior is sought and also the precise behavior of interest.

Kilde: http://en.wikipedia.org/wiki/Clicker_training


Clicker Training - A term coined by Karen Pryor and defined by her as a subset of operant conditioning using positive reinforcement, extinction, negative punishment, and an event marker to modify behavior.

Kilde: http://ar-ar.facebook.com/note.php?note_id=120259141366086


Clicker Training is based on B.F. Skinner's scientific learning theory of Operant Conditioning. According to Karen Pryor, Clicker Training can be defined as the use of positive reinforcement (R+) and negative punishment (P-) in the development and fluency of behaviors. It utilises the clicker as a tool to communicate to the animal being trained. Note that the clicker used is a tool and not a magic wand.

Kilde: http://webspace.webring.com/people/ud/danlim_nz/clicker.html


Det er 4 ting som kjennetegner klikkertrening.
1. Fokus på å belønne riktig adferd
2. Hunden skal tilby adferder frivillig
3. Bruk av en betinget forsterker
4. Vi fokuserer på det vi kan se


Kilde: http://www.canis.no/bibliotek/artikler.php?id=205


Alexandra Kurland har også en riktig vakker definisjon på klikkertrening som slutter med "the click unites those two desires", men jeg finner den ikke i farten. Er det noen som har den skrevet ned et sted må de gjerne poste den i kommentarfeltet! :-)

5 kommentarer:

Aase Lange sa...

"There are two sides to the click: what happens before, and what happens after. What happens immediately before the click is is a behavior the trainer would like to strengthen. What happens immediately after is an event the animal would like to strengthen, such as reaching food. The click unites these two desires."
- Alexandra Kurland

Men likte veldig godt "heistalen" som vant også!

Morten Egtvedt sa...

Tusen takk, Åse! Jeg er av en eller annen grunn ikke overrasket over at akkurat du hadde denne definisjonen lett tilgjengelig :-))

Linn sa...

Hva kan jeg si - jeg hadde ganske høy score på autismetesten på facebook.. ;)

Linn

Kristine sa...

Jeg synes det var en veldig bra formulering som vant! Folkelig og enkelt forklart. Og det er gjerne de forklaringene man husker best, og ikke de med vanskelige ord og uttrykk selv om setninga kan være aldri så rett faglig sett..
Gratulerer med gavekort og hederlig omtale, Marianne!! :D

Birk sa...

Takk, det var gøy å gå til topps! Satt og holdt på med eksamen og da syns jeg like godt at jeg kunne fylle inn svaret her også. Må vel få full pott på det spm der da. Ellers klager jeg det inn til sjefen! :D