onsdag, mai 11, 2011

Diskriminere mellom gjenstander på signal

På Canis sitt klikkerinstruktørkurs får elevene hvert år endel prosjektoppgaver de skal trene med sin egen hund i løpet av året. Årets oppgaver er fremmadsending (bruks), avstandskommandering (LP) og diskriminering på verbalt signal (3 forskjellige gjenstander). I tillegg må de også gjøre et prosjekt innen TagTeach.

Ulempen med å gi elevene slike oppgaver er jo at man til en viss grad er programforpliktet til å trene selv også, slik at man vet hvilke utfordringer som kan dukke opp. Diskrimineringsoppgaven krever forholdsvis avansert stimuluskontroll, så elevene kommer til å lære mye av å jobbe med dette gjennom året. Og de kommer garantert til å måtte streve seg gjennom endel frustrasjon før bikkja endelig tar poenget - ihvertfall har jeg strevd en god del før Kira endelig begynte å ta konseptet med at forskjellige gjenstander har forskjellige navn. Det var rett og slett veldig vanskelig for henne.

For instruktørelevene består diskrimineringsoppgaven i at de skal lære hunden å velge mellom minst 3 gjenstander kun på verbalt signal. Med Kira trener jeg for tiden med gjenstandene "klokke", "hårbørste" og "blekksprut". Foreløpig har vi kommet så langt at hun skiller greit på 2 av gjenstandene. Jeg regner med at den tredje (og fjerde og femte osv) gjenstanden skal gå atskillig enklere å introdusere når hun bare har lært å skille mellom de to første.

Ting løsnet for oss når vi begynte å trene med startposisjon fra plattformen, i stedet for å sende henne fra utgangsstilling. Jeg vet ikke riktig hvorfor dette gjorde noen forskjell, men det KAN være fordi:

1) når hun starter fra utgangsstilling har hun veldig lang erfaring med å bare løpe så fort hun kan til den første og beste gjenstanden hun ser. Når hun startet fra plattformen ble det en ny situasjon der hun ikke har så mye læring fra før som blander seg inn i prosessen.

2) når hun står på plattformen så ser hun ikke meg i det hele tatt - hun ser kun gjenstandene, og må ta all informasjon fra meg ved hjelp av hørselen. Når hun sitter i utgangsstilling er det fort gjort å snappe opp synsinntrykk fra ansiktet/kroppen min som "overstyrer" det verbale signalet som jeg egentlig vil at hun skal lære.

3) eller kanskje det bare var tilfeldig at hun endelig tok poenget på omtrent samme tid som jeg begynte å bruke plattformen. Slett ikke umulig det heller...

Uansett - slik ser det ut idag. På filmen kjører jeg først 2 repetisjoner der jeg kommandere "snute - hårbørste". På den tredje repetisjonen sier jeg "snute - blekksprut". Når Kira snur seg 180 grader mot gjenstandene, er det hennes måte å fortelle meg at "jeg er klar" til en ny repetisjon (jeg lar henne derfor tilby dette frivillig).


Grunn til at jeg har både verb (snute) og substantiv (hårbørste eller blekksprut) i signalet, er at jeg på sikt skal prøve å lære henne å skille mellom både 3 (eller flere) gjenstander OG samtidig mellom 3 (eller flere) forskjellige markeringsatferder på gjenstanden (snute, labb eller apport).

Foreløpig har jeg kun jobbet med snutemarkeringer når jeg samtidig trener henne til å diskriminere mellom gjenstandene, men jeg har trent inn alle 3 markeringsatferder separat, slik at jeg kan begynne å bruke dem så snart jeg ser at hun tar konseptet med å skille pålitelig mellom gjenstandene.

Hvordan dette kan se ut med en hund som virkelig kan det, kan du se i denne filmen med border collien Chaser. Chaser refereres ofte til som verdens mest intelligente hund. Den kan visstbok skille mellom over 1000 forskjellige ord og atferder. Ganske fasinerende, hvis man ser bort fra særdeles "skitten" trening og overforbruk av dobbeltkommandoer (han hadde IKKE bestått instruktørkurset med så skitten trening, uansett hvor mange ord hunden hans kan :-)

Jeg har ingen planer om å lære hunden min så mange ord (ikke før jeg blir pensjonist ihvertfall :-). Derimot er det en fin utfordring å lære hunden å skille mellom minst 3 forskjellige gjenstander, og minst 3 forskjellige markeringsatferder. Å kombinere verb og substantiv på denne måten må kanskje betegnes som "stimuluskontroll trinn 6". Det er ihvertfall atskillig mer avansert enn å bare skille mellom forskjellige enkeltsignaler.

Blir spennende å se hvor lang tid det tar å lære inn. Gleder meg også til å høre hvilke erfaringer instruktørelevene gjør seg i løpet av året, og om det kanskje er forskjell på hvor fort forskjellige typer hunder lærer seg oppgaven.

Noen kjappe tips til instruktørelever (eller andre interesserte) som leser denne bloggen:

* Pass på å ha en ren og flytende markeringstaferd frivillig før du begynner å jobbe med selve diskrimineringen. Hunden bør kunne holde markeringen i minst 3-4 sekunder. En slurvete markerinsatferd blir fort enda dårligere når man begynner å jobbe med trinn 4 og trinn 5 stimuluskontroll.

* Hvis hunden velger feil gjenstand, bør du avbryte, ta hunden tilbake til startposisjon og kjøre en helt ny repetisjon. Ikke la hunden ta runden og "prøve" alle gjenstandene helt til klikket tilfeldigvis kommer.

* Vær forsiktig så du ikke bygger inn andre signaler enn ditt verbale signal. Unngå f.eks. å se tydelig på den riktig gjenstanden osv. At hunden er repetisjonsklok (og lettere velger den gjenstanden du sist forsterket) kan gjerne utnyttes litt i starten av treningen, men ettterhvert må du bli VELDIG uregelmessig i valg av rekkefølge på gjenstanden.

* Når du har kommet langt i treningen kan det være veldig fornuftig å skrive ned en liste med rekkefølgen på signalene du skal kjøre i denne økta. Hold deg så til denne lista, uansett om hunden gjør feil eller riktig. Foran neste økt lager du en ny liste (eller tilpasser kriteriene hvis hunden gjorde for mange feil forrige gang).

* Gå gjerne tilbake til å forsterke frivillig markeringsatferd av og til, selv om du har kommet langt med diskrimineringstreningen på kommando. Du kan f.eks. gjøre dette ved å stille deg nær gjenstanden og la hunden markere den 20 ganger på rad uten signal. Deretter går du tilbake til vanlig startposisjon og kjører med signal igjen som vanlig. Atferden har da som regel blitt bedre også på signal.

* Tren gjerne med 2 "kalde" gjenstander når du likevel bare trener på én gjenstand om gangen. Kalde gjenstander er gjenstander som du aldri forsterker at hunden markerer - hunden slutter dermed å bry seg om dem, men likevel vil situasjonen ligne mer på den ferdige øvelsen der hunden må velge ut en av tre gjenstander.

* Pass på at hunden virkelig har trinn 4 stimuluskontroll (det vil si at den skal kunne vente på signalet i minst 5-10 sekunder uten å tyvstarte) FØR du begynner å trene på avansert diskriminering med flere gjenstander. Du bør også ha kjørt litt trinn 5 med tullesignaler for å kvalitetssikre enda bedre.

* Hold deg på minst 80% suksess, gjerne høyere. Da tåler hunden mye bedre at du avbryter den av og til når den velger feil gjenstand senere i treningen. Pass på at feil-signalet som du bruker ikke demper hunden på noen måte. Det er viktig at du ikke bygger inn usikkerhet i øvelsen. Ikke vær redd for å trene mye med kun en gjenstand (og evt 2 "kalde" gjenstander i tillegg - dvs gjenstander som du aldri forsterker at hunden markerer på) slik at du får flyt på hver enkelt gjenstand og signalet assosiert til dette.

* Ikke la 80%-regelen være en unnskyldning for å være "feig" i treningen. Det skal gå framover på hver trening. Push alltid grensene litt så snart du føler at hunden er klar for det. Senk kriteriene når hunden trenger det. Når du finer denne balansegangen vil du få raskest mulig framgang.

* Når hunden begynner å skille mellom de to første gjenstandene er detveldig viktig å unngå at det blir mønster i treningen. Skriv helst opp rekkeføløgen på kommandoene du skal gi før økten, og hold deg til denne lista. Hvis hunden velger feil gjenstanden, går du bare vider epå lista. Hvis antall riktige repetisjoner er for lavt, kan du i neste økt trene mer "feilfritt" med kun en gjenstand. Deretter kjører du en ny økt med flere gjenstander etter en ny liste.

* Kjør korte økter, spesielt når du trener avansert diskriminering. Hunden trenger pausene til å "lagre" informasjonen. I tillegg bør intensitetsnivået være "passe" når du trener ting som krever såpass avansert hjernebruk fra hundens side.

Lykke til!

1 kommentar:

Elisabeth sa...

Spennende! Ser at en av de andre oppgavene går på avstandskommandering. Her har jeg problem med at hunden trekker fremover på stå, må liksom bare "trippe litt" (mens halen går som en propell - hun er en flat,ja). Tar gjerne imot tips på den øvelsen og...

Mvh Elisabeth