fredag, desember 02, 2011

2. des: Bruksfremmadsending (del 2)

I går snakket vi litt om hvordan bruksfremmadsendingen skal se ut, og litt om hvilke vurderinger du bør gjøre før du starter innlæringen av øvelsen.

Som alle andre øvelser, bygger også bruksfremmadsendingen på endel enklere grunnferdigheter. Nøyaktig hvilke grunnferdigheter du trenger avhenger litt av hvordan du velger å lære inn øvelsen. Dette kan jo gjøres på mange forskjellige måter.

Targeting er en veldig nyttig teknikk når man trener denne øvelsen. Det går som regel raskere og er lettere å gjennomføre enn ren shaping for de fleste. Følgende targetatferder er nyttige når man trener bruksfremmadsending:
  1. Nesedytt på target stick
  2. Tramp på musematte
  3. Plattform
Det er ofte en fordel å velge en bestemt target som man bruker som hjelp når man trener hunden til å gå sakte, og en annen target som man bruker når man trener hunden til å galloppere framover. Det gjør at hunden lettere skiller mellom de to atferdene. Stort sett er det praktisk å bruke en stående target stick til å trene hunden til å gå sakte. Fordelen med en stående target stick er at den vises godt på lang avstand, og det gjør det lettere for hunden å holde riktig retning. For å få fram galloppen kan du bygge på grunnferdigheten "trampe på musematte". Du kan også lære hunden å galloppere fram til en plattform, hvis du ønsker det.

Det er også en fordel å ha visse rutiner som forteller hunden hvilken atferd du trener på. Vi foretrekker å la hunden starte fra vår venstre side når den skal galloppere. Når den skal trave/gå sakte starter den enten fra stående foran oss, eller fra stående mellom beina våre. Slike små rutiner gjør det lettere for hunden å vite hva den skal gjøre, selv om vi ikke har satt noen verbale signal på atferden ennå.

Targeting
Noen ord om bruk av targeting før vi går videre. Target kan brukes på (minst) to forskjellige måter når man skal shape fram nye atferder. Den ene måten å gjøre det på er ved å bruke targeten som en BLINK. Det vil si at man plasserer f.eks. et stående target i enden av fremmadsendingsstrekket, og så klikker men når hunden går i riktig tempo helt fram til target og berører dette. Eller at man plasserer ei musematte (eller en plattform) like foran gruppa, og klikker og belønner når hunden gallopperer helt fram og tramper på targeten.

Den andre måten å bruke targeten på er som RETNINGSANGIVELSE. Det man da gjør er å plassere det stående targetet ganske langt foran hunden og klikker og belønner når hunden utfører ønsket atferd (går eller traver) på vei mot targeten. Eller man plasserer musematte/plattform et godt stykke bak gruppa, men klikker og belønner likevel når hunden er i gallopp lenge før den kommer fram til targeten. I disse tilfellene er hunden kanskje 5-50 meter unna targeten når den får klikket. Vi fokuserer på å klikke for ønsket atferd, mens targeten bare hjelper hunden ved å skape et visst drag framover i riktig retning, slik at det er lettere for den å tilby riktig atferd. For hvert klikk hunden får på god avstand fra targeten, jo mindre viktig blir targeten, og jo mer viktig blir selve atferden som hunden utførte når vi klikket.

Begge typer targeting har sine anvendelsesområder. Og veldig ofte starter man med å bruke targeten som blink, og går deretter over til å bruke den kun som retningsangivelse etterhvert. Og når man først bruker target kun som retningsangivelse, er det meget enkelt å fjerne denne helt.

Innlæring av gangfart/trav
I denne første filmen viser Anna Barnö, elev på fjorårets klikkerinstruktørkurs, et tidlig eksempel på bruk av target som retningsangivelse. Hundefører klikker da flere ganger for riktig atferd på vei fram til target (brusflasken), men avstanden er foreløpig veldig kort.


Å klikke for hver meter når target er bare 7-8 meter unna kan være første skritt. Neste skritt er å starte 20 meter unna, 30 meter unna, 40 meter unna osv. Og etterhvert må hunden gå 2 meter i riktig tempo, 3 meter, 5 meter, 10 meter osv. når man starter fra ca 30 meters avstand bør man heller ikke la hunden gå helt fram til target lenger (kun en gang iblant hvis du trenger større drag framover). Kjør siste repetisjon minst 10 meter unna target, og gå deretter 30-40 meter unna og kjør flere repetisjoner igjen.

I neste film har de kommet lenger i innlæringen. Target er da plassert lenger fram (utenfor kamera), og fungerer kun som retningsangivelse for hunden. Hunden kan nå atferden såpass godt at den egentlig ikke bryr seg så mye om targeten lenger. I stedet venter den på at klikket skal komme.


Vi fortsetter med fremmadsendingen i morgen. Husk å ta med deg det du har lært idag om target som blink vs. retningsangivelse også til andre øvelser der du bruker target.

Ingen kommentarer: